B2B Değişiyor! Yaşasın B2BC

Geleneksel olarak pazarlama yıllardır B2B ve B2C olarak 2 ana katagoride inceleniyor. Dinamikleri ve değişkenleri birbirinden çok farklı olan bu 2 ana pazarlamada B2B pazarlamanın son yıllarda gelen dijital dönüşüm ile birlikte ciddi bir evrim geçirdiğine şahit oluyoruz. Özellikle küresel salgınla birlikte B2B firmalarının giderek artan bir şekilde son kullanıcıya erişim noktasında çabalarını arttırdığını görüyoruz. İşte bu yeni normal artık B2BC olarak gelişecek ve firmalar başta bayilik sistemleri olmak üzere dağıtım ağlarını ve pazarlamaları yeniden göz geçirecek.

Peki Neden B2BC?

Karlılık

Endüstriyel firmalar şunu keşfetti. Herkesin ürün sattığı bir alanda karlar oldukça düşük ve zaten herkes birbirinin müşterisini, hatta fiyatını dahi biliyor. Ancak son kullanıcıya iş yapıldığında işler değişiyor. Son kullanıcı tarafında fiyatlar daha değişken olabiliyorken, son kullanıcıya özel geliştirdiğiniz projeler sayesinde çok daha katma değerli bir satış imkanı sağlayabiliyorsunuz.

Müşteri Verileri ve Bağlılık

Birçok müşterimiz bayilerin yanlış stratejisi veya müşteri yaklaşımı nedeni ile iş kaybetti. Rekabetin bu denli yüksek olduğu bir endüstride bu tarz yaklaşımlar kabul edilemez. İkincisi müşteri verilerinin ana tedarikçide olmaması ve müşteri bağlılığının kurulamaması ciddi sorunlar oluşturabilmekte.  B2BC ise bu sorun zaten ortadan kalkmış gözüküyor.

Pazara Çıkma Sürelerinde Azalma

Endüstriyel firmalar son kullanıcıları hedefleyerek geleneksel perakende satış döngüleri uğraşmaktan kurtulur. Böylelikle piyasaya daha hızlı ürün sürme ve geri bildirim alma şansı yakalarlar.

Yanlış Marka Kullanımı

Pazarlamanın sihri ile birlikte markanızında bir o kadar yanlış tanıtılma şansı arttı. B2BC, markanızın 3.firmalar tarafından hatalı kullanılmasını önler.

Artık dijital medya ve pazarlama firmalara sonsuz olanaklar sunuyor. Bu nimetlerden yararlanan firmalar doğru pazarlama ile son kullanıcı noktasında önemli ciro yapabilir ve karlılıklarını maksimize edebilir. Bu durumun farkına varılması çok yakın gelecekte gerçekleşeceğini bekliyoruz.